sayfa başlığı

Deterjan Kimyasalı

 • Ethefon |16672-87-0

  Ethefon |16672-87-0

  Ürün Açıklaması: Ethephon, bitkilerdeki çeşitli fizyolojik süreçleri kontrol etmek için tarımda yaygın olarak kullanılan sentetik bir bitki büyüme düzenleyicisidir.Kimyasal adı 2-kloroetilfosfonik asit olup kimyasal formülü C2H6ClO3P'dir.Bitkilere uygulandığında ethephon hızla doğal bir bitki hormonu olan etilene dönüştürülür.Etilen, meyve olgunlaşması, çiçek ve meyve dökülmesi (dökülme) dahil olmak üzere çok sayıda bitki büyüme ve gelişme sürecinde çok önemli bir rol oynar.
 • Laurokapram |59227-89-3

  Laurokapram |59227-89-3

  Ürün Açıklaması: Azon veya 1-dodesilazasikloheptan-2-on olarak da bilinen Laurocapram, öncelikle farmasötik ve kozmetik formülasyonlarda penetrasyon arttırıcı olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal formülü C15H29NO'dur.Bir penetrasyon arttırıcı olarak laurocapram, cilt gibi biyolojik membranların geçirgenliğini artırmaya yardımcı olarak aktif bileşenlerin daha iyi emilmesini sağlar.Bu özellik, ilaç veya kozmetik ürünlerinin geliştirilmiş dağıtımının olduğu formülasyonlarda onu değerli kılmaktadır.
 • Klomekuat klorür |999-81-5

  Klomekuat klorür |999-81-5

  Ürün Açıklaması: Chlormequat klorür, tarımda çeşitli mahsullerin büyümesini ve gelişmesini kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan bir bitki büyüme düzenleyicisidir.Kimyasal formülü C5H13Cl2N'dir.Bu bileşik öncelikle gövde uzamasından sorumlu bir grup bitki hormonu olan gibberellinlerin üretimini engelleyerek çalışır.Klormekuat klorür, gibberellin sentezini baskılayarak bitkilerde boğumlar arası uzamayı etkili bir şekilde azaltarak daha kısa ve daha sağlam gövdeler sağlar.Tarımda...
 • 2-Naftoksiasetik asit |120-23-0

  2-Naftoksiasetik asit |120-23-0

  Ürün Açıklaması: Yaygın olarak 2-NOA veya BNOA olarak bilinen 2-Naftoksiasetik asit, oksin ailesine ait sentetik bir bitki büyüme düzenleyicisidir.Kimyasal yapısı, doğal bitki hormonu indol-3-asetik asitin (IAA)kine benzer ve bazı biyolojik fonksiyonlarını taklit etmesine olanak tanır.Bu bileşik öncelikle tarım ve bahçecilikte çeşitli bitki türlerinde hücre uzamasını, kök gelişimini ve meyve oluşumunu teşvik etmek için kullanılır.Diğer oksinler gibi 2-Naftoksiasetik asit de...
 • 1-NAFTALİNASETAMİT |86-86-2

  1-NAFTALİNASETAMİT |86-86-2

  Ürün Açıklaması: NAA (Naftaleneasetik asit) veya a-Naftaleneasetamid olarak da bilinen 1-Naftalenasetamid, sentetik bir bitki hormonu ve büyüme düzenleyicisidir.Kimyasal yapısı doğal oksin hormonu olan indol-3-asetik asit (IAA) ile benzerdir.NAA, bitki çeliklerinde kök oluşumunu ve büyümeyi teşvik etmek için tarım ve bahçecilikte yaygın olarak kullanılmaktadır.Bitkilerin sağlam kök sistemleri geliştirmesine yardımcı olarak hücre bölünmesini ve uzamasını teşvik eder.Ayrıca, ön hazırlık için de kullanılabilir...
 • 2-Dietilaminoetil heksanoat |10369-83-2

  2-Dietilaminoetil heksanoat |10369-83-2

  Ürün Açıklaması: Dietilaminoetil heksanoat veya DA-6 olarak da bilinen 2-Dietilaminoetil heksanoat, tarımda bitki büyüme düzenleyicisi ve stres giderici olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal formülü C12H25NO2'dir.Bu bileşik, hücre uzaması, kök gelişimi ve meyve olgunlaşması da dahil olmak üzere bitkilerde çeşitli fizyolojik süreçlerde önemli bir rol oynayan, oksinler olarak bilinen bitki büyüme düzenleyicileri sınıfına aittir.2-Dietilaminoetil heksanoat...
 • Sodyum 2,4-dinitrofenolat |1011-73-0

  Sodyum 2,4-dinitrofenolat |1011-73-0

  Ürün Açıklaması: Sodyum 2,4-dinitrofenolat, sarı, kristalimsi bir katı olan 2,4-dinitrofenolden türetilen kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal formülü C6H3N2O5Na'dır.Sodyum para-nitrofenolata benzer şekilde suda oldukça çözünür ve sarımsı bir katı olarak görünür.Bu bileşik öncelikle tarımda herbisit ve fungisit olarak kullanılır.Bitkilerde enerji üretiminden sorumlu olan enzimi inhibe ederek çalışır ve sonuçta ölümlerine yol açar.Sodyum 2,4-dinitrof...
 • Sodyum para-nitrofenolat |824-78-2

  Sodyum para-nitrofenolat |824-78-2

  Ürün Açıklaması: Sodyum 4-nitrofenolat olarak da bilinen sodyum para-nitrofenolat, fenolik bir bileşik olan para-nitrofenolden türetilen kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal formülü C6H4NO3Na'dır.Sarımsı bir katı olarak görünür ve suda oldukça çözünür.Bu bileşik genellikle tarımda bitki büyüme düzenleyicisi olarak veya çeşitli kimyasalların sentezinde bir ara madde olarak kullanılır.Kök büyümesini uyararak, besin maddelerini artırarak bitki büyümesini ve gelişimini destekleyebilir.
 • Sodyum orto-nitrofenolat |824-39-5

  Sodyum orto-nitrofenolat |824-39-5

  Ürün Açıklaması: Sodyum orto-nitrofenolat, NaC6H4NO3 moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.Orto pozisyonuna bağlı bir nitro grubuna (NO2) sahip bir fenol halkasından oluşan bir bileşik olan orto-nitrofenolden türetilir.Orto-nitrofenol sodyum hidroksit (NaOH) ile işlendiğinde sodyum orto-nitrofenolat oluşur.Bu bileşik genellikle orto-nitrofenolat iyonunun kaynağı olarak organik sentezde kullanılır.Bu iyon çeşitli şekillerde bir nükleofil görevi görebilir ...
 • Sodyum 5-nitroguaiakolat |67233-85-6

  Sodyum 5-nitroguaiakolat |67233-85-6

  Ürün Açıklaması: Sodyum 5-nitroguaiakolat, bir guaiacol molekülüne bağlı bir nitro grubu (-NO2) içeren kimyasal bir bileşik olan 5-nitroguaiacol'un bir tuz formunu ifade eder.Guaiacol, odun kreozotu ve bazı bitkilerde bulunan doğal olarak oluşan bir organik bileşiktir; nitroguaiacol türevi ise sentetik olarak üretilir.Sodyum 5-nitroguaiakolatın organik sentez, farmasötikler ve tarım kimyasalları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulamaları olabilir.Özel kullanımları ...
 • Zeatin |1311427-7

  Zeatin |1311427-7

  Ürün Açıklaması: Zeatin, sitokinin sınıfına ait doğal olarak oluşan bir bitki hormonudur.Hücre bölünmesi, sürgün başlangıcı ve genel büyüme ve gelişme dahil olmak üzere bitkilerde çeşitli fizyolojik süreçlerin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar.Bir sitokinin olarak zeatin, özellikle meristematik dokularda hücre bölünmesini ve farklılaşmasını destekler.Yanal tomurcukların büyümesini teşvik ederek dallanma ve sürgün çoğalmasının artmasına neden olur.Zeatin de işin içinde...
 • Kinetinin |525-79-1

  Kinetinin |525-79-1

  Ürün Açıklaması: Kinetin, sitokinin olarak sınıflandırılan doğal olarak oluşan bir bitki hormonudur.Keşfedilen ilk sitokinindir ve nükleik asitlerin yapı taşlarından biri olan adeninden türetilmiştir.Kinetin, bitkilerde hücre bölünmesi, sürgün başlangıcı ve genel büyüme ve gelişme dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik süreçlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar.Bir sitokinin olarak kinetin, özellikle meristematik dokularda hücre bölünmesini ve farklılaşmasını destekler.Bu fatura...
123456Sonraki >>> Sayfa 1 / 7