sayfa başlığı

API'si

 • Fosfokolin Klorür Kalsiyum Tuzu |4826-71-5

  Fosfokolin Klorür Kalsiyum Tuzu |4826-71-5

  Ürün Açıklaması Fosfokolin klorür kalsiyum tuzu, çeşitli biyokimyasal ve araştırma uygulamalarında kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal Bileşimi: Fosfokolin klorür kalsiyum tuzu, çeşitli metabolik süreçlerde yer alan hayati bir besin maddesi olan kolinin bir türevi olan fosfokolinden oluşur.Klorür ve kalsiyum iyonları fosfokolin molekülü ile ilişkilendirilerek stabilitesini ve çözünürlüğünü arttırır.Biyolojik Önemi: Fosfokolin önemli bir bileşendir...
 • Fludarabin |21679-14-1

  Fludarabin |21679-14-1

  Ürün Açıklaması Fludarabin, öncelikle belirli kanser türlerinin, özellikle hematolojik malignitelerin tedavisinde kullanılan bir kemoterapi ilacıdır.İşte genel bir bakış: Etki Mekanizması: Fludarabin, DNA ve RNA sentezine müdahale eden bir nükleozid analoğudur.DNA polimerazı, DNA primazı ve DNA ligaz enzimlerini inhibe ederek DNA zincirinin kırılmasına ve DNA onarım mekanizmalarının inhibisyonuna yol açar.DNA sentezindeki bu bozulma sonuçta apoptozu indükler.
 • Takrolimus |104987-11-3

  Takrolimus |104987-11-3

  Ürün Tanımı Diğerlerinin yanı sıra Prograf ticari adıyla da bilinen Takrolimus, öncelikle organ transplantasyonunda reddedilmeyi önlemek için kullanılan güçlü bir bağışıklık bastırıcı ilaçtır.Etki Mekanizması: Takrolimus, aşı reddinde rol oynayan bağışıklık hücreleri olan T-lenfositlerin aktivasyonunda kritik bir rol oynayan bir protein fosfataz olan kalsinörini inhibe ederek çalışır.Takrolimus, kalsinörini inhibe ederek proinflamatuar sitokinlerin üretimini bloke eder ve ...
 • tetraasetilriboz |13035-61-5

  tetraasetilriboz |13035-61-5

  Ürün Açıklaması Tetraasetilriboz, RNA'da (ribonükleik asit) ve diğer hücresel bileşenlerde bulunan beş karbonlu bir şeker olan ribozun bir türevi olarak görev yapan kimyasal bir bileşiktir.İşte kısa bir açıklama: Kimyasal Yapı: Tetraasetilriboz, dört karbon atomunun tamamındaki hidroksil (-OH) gruplarının asetil gruplarıyla (-COCH3) değiştirilmesiyle ribozdan türetilir.Sonuç olarak riboz molekülüne bağlı dört asetil grubu içerir.Biyolojik Bağlam: Riboz önemli bir bileşendir...
 • Sitozin |71-30-7

  Sitozin |71-30-7

  Ürün Açıklaması Sitozin, DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit) dahil olmak üzere nükleik asitlerde bulunan dört azotlu bazdan biridir.Kimyasal Yapı: Sitozin, altı üyeli tek aromatik halka yapısına sahip bir pirimidin bazıdır.İki nitrojen atomu ve üç karbon atomu içerir.Sitozin, nükleik asitler bağlamında genellikle “C” harfiyle temsil edilir.Biyolojik Rol Nükleik Asit Bazı: Sitozin, guanin ile baz çiftleri oluşturur.
 • Adenin |73-24-5

  Adenin |73-24-5

  Ürün Açıklaması Adenin, pürin türevi olarak sınıflandırılan temel bir organik bileşiktir.Nükleik asitlerde bulunan dört azotlu bazdan biri olarak hizmet eder, yani DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit).Adeninin kısa bir açıklaması şöyledir: Kimyasal Yapı: Adenin, beş üyeli bir halkaya kaynaşmış altı üyeli bir halkadan oluşan heterosiklik aromatik bir yapıya sahiptir.Dört nitrojen atomu ve beş karbon atomu içerir.Adenin yaygın olarak temsil edilir ...
 • Piridoksal 5′-Fosfat Monohidrat |41468-25-1

  Piridoksal 5′-Fosfat Monohidrat |41468-25-1

  Ürün Tanımı Piridoksal 5′-fosfat monohidrat (PLP monohidrat), piridoksal fosfat olarak da bilinen B6 vitamininin aktif formudur.Kimyasal Yapı: Piridoksal 5'-fosfat, beş karbonlu bir şeker ribozuna bağlı bir piridin halkasından ve ribozun 5' karbonuna bağlı bir fosfat grubundan oluşan bir piridoksin (B6 vitamini) türevidir.Monohidrat formu, PLP molekülü başına bir su molekülünün varlığını gösterir.Biyolojik Rolü: PLP bir ...
 • Üridin 5'-trifosfat trisodyum tuzu |19817-92-6

  Üridin 5'-trifosfat trisodyum tuzu |19817-92-6

  Ürün Açıklaması Üridin 5'-trifosfat trisodyum tuzu (UTP trisodyum), nükleik asit metabolizması ve hücresel sinyallemede önemli bir nükleosid olan üridin'den türetilen kimyasal bir bileşiktir.İşte kısa bir açıklama: Kimyasal Yapı: UTP trisodyum, pirimidin bazı urasil ve ribozun 5' karbonundaki üç fosfat grubuna bağlı beş karbonlu şeker ribozdan oluşan üridin'den oluşur.Trisodyum tuzu formu, üç sodyum iyonunun varlığını gösterir...
 • Üridin 5'-trifosfat disodyum tuzu |285978-18-9

  Üridin 5'-trifosfat disodyum tuzu |285978-18-9

  Ürün Tanımı Üridin 5′-trifosfat disodyum tuzu (UTP disodyum), nükleik asit metabolizmasında ve hücresel sinyalleşmede önemli bir nükleosid olan üridin'den türetilen kimyasal bir bileşiktir.İşte kısa bir açıklama: Kimyasal Yapı: UTP disodyum, pirimidin bazı urasil ve ribozun 5' karbonundaki üç fosfat grubuna bağlı beş karbonlu şeker ribozdan oluşan üridin'den oluşur.Disodyum tuzu formu sulu çözeltilerdeki çözünürlüğünü arttırır.
 • Sitidin 5'-trifosfat disodyum tuzu |36051-68-0

  Sitidin 5'-trifosfat disodyum tuzu |36051-68-0

  Ürün Tanımı Sitidin 5′-trifosfat disodyum tuzu (CTP disodyum), nükleik asit metabolizması ve hücresel sinyallemede önemli bir nükleosid olan sitidin'den türetilen kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal Yapı: CTP disodyum, pirimidin bazı sitozin ve ribozun 5' karbonundaki üç fosfat grubuna bağlı beş karbonlu şeker ribozdan oluşan sitidinden oluşur.Disodyum tuzu formu sulu çözeltilerdeki çözünürlüğünü arttırır.Biyolojik Rol: CTP diso...
 • Sitidin 5'-monofosfat disodyum tuzu |6757-06-8

  Sitidin 5'-monofosfat disodyum tuzu |6757-06-8

  Ürün Tanımı Sitidin 5′-monofosfat disodyum tuzu (CMP disodyum), nükleik asit metabolizmasında ve hücresel sinyalleşmede önemli bir nükleosid olan sitidin'den türetilen kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal Yapı: CMP disodyum, pirimidin bazı sitozin ve ribozun 5' karbonunda tek bir fosfat grubuna bağlı beş karbonlu şeker ribozdan oluşan sitidinden oluşur.Disodyum tuzu formu sulu çözeltilerdeki çözünürlüğünü arttırır.Biyolojik Rol...
 • Üridin 5'-monofosfat |58-97-9

  Üridin 5'-monofosfat |58-97-9

  Ürün Tanımı Adenosin 5′-monofosfat disodyum tuzu (AMP disodyum), hücresel metabolizma ve enerji transferinde önemli bir nükleosid olan adenosinden türetilen kimyasal bir bileşiktir.Kimyasal Yapı: AMP disodyum, ribozun 5' karbonunda tek bir fosfat grubuna bağlı, adenin bazını ve beş karbonlu şeker ribozunu içeren adenosinden oluşur.Disodyum tuzu formu sulu çözeltilerdeki çözünürlüğünü arttırır.Biyolojik Rolü: AMP disodyum ...
1234Sonraki >>> Sayfa 1 / 4