sayfa başlığı

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Colorcom'un tüm üretim tesisleri eyalet düzeyindeki kimya parkında yer almaktadır ve fabrikalarımızın tümü, tümü uluslararası sertifikalı, son teknolojiye sahip tesislerle donatılmıştır.Bu, Colorcom'un küresel müşterilerimiz için sürekli olarak ürünler üretmesine olanak sağlar.
Kimya endüstrisi sürdürülebilir kalkınma için kilit bir sektördür.İş dünyası ve toplum için inovasyonun itici gücü olan sektörümüz, artan dünya nüfusunun daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasına yardımcı olma konusunda üzerine düşen rolü oynuyor.
Colorcom Grubu, sürdürülebilirliği insanlara ve topluma karşı bir yükümlülük ve ekonomik başarının sosyal eşitlik ve çevresel sorumlulukla birleştiği bir strateji olarak anlayarak benimsemiştir.Bu “insan, gezegen ve kâr” dengesini kurma prensibi sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturuyor.
Ürünlerimiz sürdürülebilir bir geleceğe hem doğrudan hem de müşterilerimizin yeniliklerine temel teşkil ederek katkıda bulunmaktadır.Davranış biçimimiz insanları ve çevreyi korumanın temel ilkelerine dayanmaktadır.Çalışanlarımız ve sitelerimizdeki hizmet sağlayıcılar için iyi ve adil çalışma koşulları sağlamak için çabalıyoruz. Bu kararlılığımız, iş ve sosyal ortaklık faaliyetlerine katılımımızla daha da kanıtlanıyor.